کانون‌های جدید هماهنگی دانش، صنعت و بازار راه اندازی می‌شود

کانون‌های جدید هماهنگی دانش، صنعت و بازار راه اندازی می‌شود

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هفتمین جلسه کمیسیون کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار با حضور پیمان صالحی معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر اعضای کمیسیون برگزار شد.

در ابتدای جلسه صالحی ضمن تببین نقش و جایگاه کانون ها در توسعه و نفوذ فناوری در صنعت بیان کرد: در دوره جدید فعالیت این تشکل، معاونت علمی و فناوری با شناسایی حوزه های تاثیر گذار و دارای اولویت در کشور تاسیس کانون را با محوریت بخش خصوصی و حضور کلیه بازیگران کلیدی پیگیری می کند.


سپس مجدالدین مدیر کل دفتر هماهنگی دانش، صنعت و بازار، گزارشی از عملکرد ۹ کانون در حال فعالیت به اعضای کمیسیون ارائه داد. در ادامه پس از تشریح تغییرات صورت گرفته در دستورالعمل اجرایی افتتاح، راهبری و نظارت بر کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار، ویرایش جدید این دستورالعمل پس از دریافت نظرات و پیشنهادات سایر اعضای کمیسیون مورد تایید قرار گرفت.

در ادامه این جلسه موضوع ۳ کانون متقاضی تاسیس با حضور نمایندگان هیئت موسس آنها در کمیسیون بررسی شد و در نهایت اعضای کمیسیون ضمن تاکید بر تقویت ترکیب هیئت موسس و حضور کلیه بازیگران بالاخص شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها در حوزه های مورد بحث، با صدور موافقت اولیه جهت تاسیس کانون های "پسماند و بازیافت"، "سلولز و مشتقات سلولزی" و "گردشگری"موافقت کردند.


بر اساس این گزارش، کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار با مشارکت و حضور نمایندگان ارکان اصلی چرخه اقتصاد دانش‌بنیان همچون؛ مجامع دانشگاهی و پژوهشی، مراکز صنفی و حرفه ای، بنگاه ها ، متقاضیان فناوری و نوآوری و نمایندگان بخش‌های دولتی و حاکمیتی در یک زمینه تخصصی مشخص در قالب یک تشکل غیردولتی و غیر تجاری و با تصویب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت می‏کنند.

پایان پیام/۲۵

لینک اصل خبر در سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  منبع خبر

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

   نظرات