همکاری‌های فناورانه ایران و برزیل در حوزه علوم شناختی گسترش یافت

همکاری‌های فناورانه ایران و برزیل در حوزه علوم شناختی گسترش یافت

حوزه علوم شناختی دانشی نوپا اما پر اهمیت در دنیا است. از این رو ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای توسعه فعالیت‌های در این حوزه اقدام به گسترش همکاری با مراکز بین المللی کرده است. نوپانا به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری: ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مراکز علمی معتبر برزیل در راستای توسعه و گسترش فعالیت های علمی و تخصصی همکاری های مشترکی را انجام داده اند. در این راستا با اتخاذ سیاست های حمایتی پایه های ایجاد همکاری مشترک تحقیقاتی و فنی میان دو کشور در مرزهای دانش، فناوری و همچنین تبادل و توسعه خدمات و ابزارهای شناختی با اجرای پروژه هایی توسط محققان و متخصصان پی ریزی شد. ستاد توسعه علوم شناختی برای پیشبرد اهداف بین المللی خود بسط همکاری به منظور تبادل ...

متن کامل خبر در سایت نوپانا

    منبع خبر

    نوپانا

    نوپانا

    نوپانا یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات