شرایط پذیرش اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

شرایط پذیرش اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در دوره مجازی مقطع کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درسال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸
با توجه به گسترش چشمگیر و نیاز روز افزون به رویکرد یادگیری الکترونیکی در سطح موسسات آموزش عالی و دانشگاهها و ضرورت حضور متخصصان در این حوزه و نظر به تصویب شورای آموزشی دانشگاه و  شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در خصوص توانمند سازی و  پذیرش اعضای محترم هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در مقطع کارشناسی ارشد رشته « برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی» بدون نیاز به شرکت در آزمون کتبی، گروه آموزشی برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی، دانشکده آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی این امکان را دارد که تعداد محدودی از اعضای هیات علمی را از طریق بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی و انجام مصاحبه به عنوان دانشجو در این رشته بپذیرد.
متقاضیان باید از اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی دانشگاهها/ دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای مدرک تحصیلی Ph.D ، دکترای تخصصی و دستیاری باشند.
درخواست ثبت نام متقاضیان فقط از طریق ارسال CV به پست الکترونیکی
e-learning-department sbmu.ac.ir می باشد که پس از بررسی اولیه از واجدین شرایط مصاحبه به عمل خواهد آمد.
مهلت زمان ارسال CV تا تاریخ ۹۸/۶/۱۰ می باشد.
شروع دوره از مهر ماه سال تحصیلی ۹۹-۹۸ است.
برگزاری دوره به صورت ترکیبی(جلسات آموزشی مجازی و تعداد محدودی جلسات حضوری) است.
برای دریافت آرایش دروس و کوریکولوم رشته به سایت دانشکده آموزش پزشکی مراجعه شود.
آدرس سایت: sme.sbmu.ac.ir
پست الکترونیکی: e-learning-department sbmu.ac.ir
تلفن: ۰۲۱.۲۶۲۱۰۴۰۶
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات