کشاورزی دانش بنیان تامین کننده امنیت غذایی کشور است

علی اکبر مویدی درباره نقش موثر کشاورزان در کشور اظهار کرد: کشاورزان قهرمانان ملی هستند که در شرایط بحرانی و تحریم کشور را از نظر مسائل غذایی حفظ می کنند. رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه به همت کشاورزان تولیدات این بخش از ۲۶ میلیون تن به ۱۲۲ میلیون تن افزایش یافته است، تصریح کرد: در بخش تولیدات زراعی نیز شاهد افزایش تولید از ۲۰ به ۸۰ تن و تولید حدود ۷ تن کلزا در هر هکتار هستیم. وی با بیان اینکه کشاورزان زمینه پیشرفت کشور با انواع تولیدات و محصولات را فراهم کرده اند، درباره تاثیر برگزاری روزهای ملی برای معرفی، تقویت و پیشرفت ظرفیت و پتانسیل افراد در بخش های مختلف کشور نیز گفت: به دلیل استقبال فراوان نسبت به سال گذشته برنامه های روز ملی از ۹ به ۲۷ برنامه افزایش یافته است. مویدی در ادامه با اشاره به حرکت کشاورزی ایران به سمت ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات