تقویت کسب و کارهای خانگی توسط بانوان

فروغ بنی هاشم مشاور وزیر کشاورزی در امور زنان و خانواده و مدیر کل دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری، مهمترین برنامه های اجرا شده برای تقویت توانمندی و اشتغال بانوان روستایی را تشریح کرد. وضعیت صندوق خرد روستایی در حوزه کارآفرینی یکی از کارهای ما ایجاد صندوق های اعتباری کوچک است تا زمینه دسترسی زنان کارآفرین به منابع مالی تسهیل و تسریع شود. در حال حاضر در سراسر کشور تعداد ۳۵۰۰ صندوق اعتباری خرد و کوچک روستایی راه اندازی شده و ۱۰۰ هزار نفر از بانوان فعال عضو آنها هستند. باید دانست که صندوق های خرد روستایی می توانند این شرایط را فراهم کنند که زنان بتوانند راحت تر وام بگیرند و در کار از آن استفاده کنند زیرا در شرایط عادی شاید این بانوان مشتری بانک ها تلقی نشوند و به دلیل نداشتن ضامن وثیقه نتوانند از تسهیلات استفاده کنند ولی با عضویت در صندوق ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات