سایه سنگین قوانین سنتی بر سر کسب وکارهای نوپا

همزمان با پیدایش کسب و کارهای جدید تحت عنوان «کسب و کارهای نوپا»، به ویژه طی چند سال اخیر رشد این مشاغل جهشی بوده است. در مقابل این رشد جهشی اما قوانین حمایتی کشور حامی این مشاغل نیست و بعضا مقررات جاری کشور سد راهی برای توسعه کسب و کارهای نوپا هستند. از مهمترین مشکلات و موانع صاحبان استارت آپ‌ها و متقاضیان راه اندازی کسب و کارهای نوپا که در محافل مختلف در حضور مسئولان و مدیران ذی ربط از آن یاد می‌کنند، بروکراسی‌های متعدد برای صدور مجوزها، موانع قانونی و مشوق‌های انگیزشی توسعه این نوع مشاغل است. در حوزه قوانین و مقررات نیز حتی به ظن مسئولان دولتی، قوانین جاری کشور در حوزه‌های قوانین حمایتی کار، بیمه‌ای و مالیاتی موانع رشد کسب و کارهای نوپا هستند که به رغم این اعترافات اما هنوز سیاست گذاران اقدام عاجلی برای تسهیل قوانین و مقررات با رویکرد حمایت از کسب و کارهای ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

منبع خبر

مدیر اینفو

مدیر اینفو

مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات