راه اندازی سامانه شبکه آزمایشگاهی در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

راه اندازی سامانه شبکه آزمایشگاهی در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

راه اندازی سامانه شبکه آزمایشگاهی در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران به منظور استفاده هرچه بیشتر از پتانسیل و توانمندیهای علمی و منابع فیزیکی مراکز تحقیقاتی خود جهت ارائه تعدادی از خدمات آزمایشگاهی تخصصی ( شامل انجام آزمایش و یا در اختیار قرار دادن تجهیزات آزمایشگاهی موردنیاز) به پژوهشگران کل کشور،  اقدام به راه اندازی سامانه شبکه آزمایشگاهی نموده است تا آزمایشگاههای فاقد امکانات تجهیزاتی یا نیروی انسانی مربوطه، بتوانند در مقابل پرداخت هزینه مصوب، دریافت کننده خدمات مورد نیاز خود از آزمایشگاههای معین باشند .

این سامانه به آدرس Labnet.iums.ac.ir با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری و مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه تهیه شده و آماده ارائه خدمات آزمایشگاهی در تعدادی از مرکز تحقیقاتی واجد آزمایشگاه به متقاضیان مربوطه بوده و  به تدریج به تعداد آزمایشگاههای معین و خدمات قابل ارائه آنها نیز افزوده خواهد شد .
جهت بهینه کردن و توسعه عملکرد سامانه مذکور، بخش مربوط به انتقادات و پیشنهادات در صفحه اصلی سامانه، طراحی شده است. ضمنا برای اطلاع از روند کار با سامانه می توانید از فایل راهنما که در منوی صفحه اصلی سامانه بارگذاری شده است استفاده کنید.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

منبع خبر

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

    نظرات