دانش‌بنیان‌های ایرانی بهترین شرکت‌های منطقه هستند

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور با اشاره به نقش شرکت‌های دانش‌بنیان و استار‌ت‌آپ‌های تخصصی در حوزه بیوتک و تولید داروی بومی، گفت: در حال حاضر بیش از ۴۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان وهزاران استارت‌آپ در کشور فعال هستند که با شناسایی نیازهای مردم برای رفع نیازها واراریه راهکار فناورانه و بومی ارائه می‌دهند. وی افزود: یکی از نیازهای کشور در حوزه‌های بیوتک و دارویی بوده که در این حوزه نیز شتابدهنده‌های تخصصی، مراکز نوآوری درکنار پارک‌های علم و فناوری ما بسیار خوب عمل کردند، معاونت علمی شکل دهی و حمایت از این شرکت‌ها و استارت‌آپها و حمایت از بوجود آمدن شتابدهنده های تخصصی در این حوزه ها را در دستور کار داشته و ایجاد مراکز نوآوری و کارخانجات نوآوری توسط معاونت هم در این راستا بوده به طوریکه می‌توانیم بگوییم در حال حاضر بهترین شرکت‌های دانش‌بنیان درحوزه بیوتک و دارویی در منطقه ایرانی هستند. تولید بیش از ۹۷ درصد داروی ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات