بازتاب خبر برگزاری رویداد رفاتک پیچ

رویداد رفاتک پیچ که به منظور حمایت از تولید و نیز به کار گرفتن ایده های خلاق در زمینه فین تک و سلامت در تاریخ بیستم خرداد ماه و در حاشیه اینوتکس ۲۰۱۹ برگزار شد؛ مورد استقبال پر شور صاحبان ایده، استارتاپ ها و نوآوران قرار گرفت. بازتاب این رویداد در سانه‌ها نیز بسیار قابل توجه بوده است.

ر فاتک پیچ برگزار شد؛ نخستین رویداد مرکز نوآوری بانک رفاه
عضو هیات مدیره بانک رفاه از رفاتک می‌گوید
مدیرعامل مرکز نوآوری بانک رفاه در مورد رفاتک پیچ توضیح می‌دهد

بانک رفاه در مسیر نوآوری / دنگی‌پال، ارزدیجیتال، جیبی‌مو و آسانیسم برندگان رویداد رفاتک پیچ شدند

حمایت بانک رفاه از بخش سلامت اکوسیستم استارتاپی در قالب رفاتک
حمایت از رونق تولید در رویداد رفاتک پیچ

لینک اصل خبر در سایت رفاتک

منبع خبر

رفاتک

رفاتک

مرکز نوآوری و توسعه کسب و کار بانک رفاه

    نظرات