گزارشی از اولین فراخوان واتک، شتابدهنده تخصصی آب

گزارشی از اولین فراخوان واتک، شتابدهنده تخصصی آب

آغاز مسیر شکل‌گیری کسب و کارهای فناورانه در حوزه آب و پساب

واتک -شتاب دهنده تخصصی حوزه آب

خیلی هامون در مورد اهمیت آب، مصرف بهینه، تصفیه آب، تصفیه فاضلاب و … مطالبی رو شنیدیم. امروزه آب نه تنها عنصر حیاتی و بقای بشر است، بلکه به عنوان یکی از محورهای توسعه اقتصادی هر جامعه و کشور به حساب می‌آید.

فراهم شدن بستر مناسب برای توسعه نوآوری بعنوان یکی از معیارهای توان رقابت پذیری کشورها در جوامع بین المللی شناخته می‌شود. رفع چالش‌های آب نیز از این قاعده مستثنی نیستند. ما برای توسعه و افزایش توان رقابت پذیری خود در جوامع بین المللی نیازمند ورود نوآوری به حوزه آب هستیم. یکی از گام‌های موثر در این زمینه شکل‌گیری کسب و کارهای فناورانه در حوزه آب و پساب است. در ادامه اینفوگرافی اولین فراخوان عمومی واتک را مشاهده می کنید.

اینفوگراف اولین فراخوان عمومی واتک

اینفوگراف اولین فراخوان عمومی واتک

شتابدهنده واتک ، یک شتابدهنده تخصصی در حوزه آب است که در سال ۹۷ کار خود را آغاز کرده است. واتک سعی دارد با شبکه‌سازی و کمک گرفتن از متخصصان و مشاوران حوزه آب بتواند گامی موثر در زمینه توسعه فناوری‌ها و کسب و کارهای مرتبط با حوزه آب بردارد. واتک با حمایت از طرح‌ها و ایده‌های مختلف در قالب تامین مالی اولیه، ارائه زیرساخت، مربیگری، آموزش، شبکه‌سازی و توسعه بازار سعی می‌کند صاحبان ایده را در مسیر ورود به بازارهای داخلی و خارجی همراهی و پشتیبانی کند.

در همین راستا فراخوان اولین دوره شتابدهی واتک در در بهمن ماه ۹۷ آغاز شد. موضوعات و محورهای فراخوان اول عبارتند از:

  • فناوری‌های جدید تولید و تامین آب
  • تصفیه و بازچرخانی پساب و فاضلاب
  • بهینه سازی مصرف آب

همانطور که پیش بینی می‌شد و با توجه به احساس نیاز به حمایت از اینگونه طرح‌ها در کشور، استقبال خوبی از این فراخوان انجام شد. در آغاز راه حدود ۶۷ طرح مرتبط با موضوعات فراخوان به واتک ارسال شد.

داوران و مشاوران تخصصی واتک در مرحله اول و با ارزیابی طرح‌ها حدود ۵۵ طرح رو بررسی کردند و ۱۲ طرح در حال تکمیل شدن از سوی صاحبان ایده است.

از بین ۵۵ طرح برگزیده شده ۴۷ طرح رد شد و ۸ طرح بعنوان طرح‌های برگزیده وارد مرحله پیش شتابدهی واتک شدند. موضوعات طرح‌های برگزیده عبارتند از:

  • تامین آب از رطوبت هوا
  • تجهیزات رباتیک آنالیز و ارزیابی
  • سیستم‌های کاهنده مصرف آب خانگی
  • غشاءهای فیلتراسیون
  • طراحی سیستم‌های جدید نمکزدایی آب

شما هم اگر ایده یا طرحی در این زمینه‌ها داشته باشید، می‌توانید با ثبت طرح، در مسیر موفقیت و ورود به بازار با واتک همراه شوید. جهت ثبت طرح کلیک کنید.

اینجا آغاز مسیر توسعه کسب و کارهای آب است لینک اصل خبر در سایت واتک

منبع خبر

واتک

واتک

شتابدهنده تخصصی حوزه تکنولوژی آب

نظرات