نشست هم اندیشی برنامه ارتقا تاب آوری ملی و رقابت پذیری بین المللی معدن و صنایع معدنی با اتکا به توانمندی شرکت های دانش بنیان برگزار شد.

نشست هم اندیشی برنامه ارتقا تاب آوری ملی و رقابت پذیری بین المللی معدن و صنایع معدنی با اتکا به توانمندی شرکت های دانش بنیان برگزار شد.

در این جلسه دکتر باقری مدیرکل دفتر هماهنگی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دکتر خیاطیان رییس پارک علم و فناوری دانشگاه شهیدبهشتی و مدیران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مدیران پارک ها و چند شرکت معدنی دانش بنیان حضور داشتند.

این برنامه که در دستور کار دفتر هماهنگی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری قرار دارد علاوه بر بررسی اجمالی وضعیت موجود صنعت معدن در بعد ملی و بین المللی، کلان روند های جهانی فناوارانه و نوآورانه این صنعت را مورد بررسی قرار داده است. و ضمن بررسی چالش هایی که مانع رسوخ مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان در این صنعت و توسعه زیست بوم نوآوری آن می شود. ظرفیت ها و توانمندی های بسیار مناسب که در شرکت های دانش بنیان این حوزه برای رفع این چالش ها به ویژه بومی سازی نیازمندی های فناورانه صنعت و معدن وجود داردرا بیان کرده است.

تعدد مراجع تصمیم گیر و نبود وحدت، رویه سیاستی، کمبود منابع مالی، ارزبری اقلام وارداتی که اغلب آن های تک هستد، توجه ناکافی به توانمندی که حاضرین در جلسه عنوان کردند.
دکتر خیاطیان، رئیس پارک علم وفناوری دانشگاه ضمن تاکید به لزوم وحدت و مشارکت بین شرکت های دانش بنیان و تدوین برنامه های عملیاتی هدفمند با کارکردهای موثر، آمادگی پارک رابرای هرگونه همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور تدوین و اجرای برنامه تاب آوری معدن اعلام کردند

این نشست در تاریخ دوازدهم مردادماه به میزبانی پارک علم وفناوری دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

    پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات