بازدید از شتاب دهنده هوشمند سلامت

بازدید از شتاب دهنده هوشمند سلامت

بازدید معاونت محترم پارک علم و فناوری پردیس آقای مهندس صابری و مدیر مرکز شتاب دهی و نوآوری آقای مهندس هزاوه از شتاب دهنده هوشمند سلامت و گفتگو با تیم های حاضر در مراحل شتاب دهی و پیش شتاب دهی

لینک اصل خبر در سایت شتابدهنده هوشمند سلامت

منبع خبر

شتابدهنده هوشمند سلامت

شتابدهنده هوشمند سلامت

شتابدهنده تخصصی حوزه سلامت

نظرات