رسول سراییان  رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران  شد

رسول سراییان رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران شد

با حکم محمدجواد آذری جهرمی (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات)، رسول سراییان به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران منصوب شد.

به گزارش اکوسیستم، سراییان از اردیبهشت ماه سال 1395 مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بود. قبل از وی نصراللـه با حکم محمود واعظی (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم) از ۲۶ شهریور سال 1392 این مسئولیت را برعهده داشت.

به علاوه طی حکم دیگری مرتضی براری توسط آذری جهرمی به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران منصوب گردید، وی جانشین محسن بهرامی شد. براری قبل از این عهده دار معاونت حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود

همچنین در حکمی مهندس نصراله جهانگرد به عنوان معاون فناوری و نوآوری منصوب گردید. سیدحسین دهدشتی نیز که پیش از این مدیرکل دفتر برنامه ریزی و هماهنگی روابط دولت و مجلس بود جانشین براری شد.

    نظرات