بازدید معاونت پارک از شتابدهنده تیک مستقر در پارک علم و فناوری کرمانشاه

جناب آقای مهندس امین حسنوند معاونت پارک علم و فناوری لرستان و سرکار خانم حدیث کوشکی مدیر موسسات پارک از شتابدهنده تیک مستقر در پارک علم و فناوری کرمانشاه بازدید نمودند.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان لرستان

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان لرستان

  پارک علم و فناوری استان لرستان

  پارک علم و فناوری استان لرستان یک پارک علم و فناوری در شهر خرم آباد می باشد

   نظرات