استان مرکزی یکی از ۱۲ استان منتخب اجرای مرحله اولیه نظام استانداردسازی محصولات دانش بنیان

دکتر محمد رفیعی رییس پارک علم و فناوری استان مرکزی و خانم جعفریان، مدیر کل استاندارد استان مرکزی در نشست تخصصی تبیین روند اجرای نظام استاندارد سازی محصولات دانش بنیان به منظور اجرای طرح استانداردسازی محصولات فناورانه و دانش بنیان در ۱۲ استان صنعتی کشور حضور یافتند.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

   نظرات