برای مقابله با افراد سودجو مجلس باید به تامین مالی VCها توجه کند

ممکن است افراد سودجو برای دریافت تسهیلات، ادعای راه اندازی استارتاپ را داشته باشند اما هدف آنها فقط گرفتن وام است. برای مقابله با این افراد مجلس باید تمرکز بیشتری به موضوع تامین مالی VCها (صندوق‌های سرمايه‌گذاری خطرپذير) داشته باشد.

به گزارش اکوسیستم، جواد آرین منش (نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در دوره‌های هفتم و هشتم) در مورد موضوع تامین مالی استارتاپ‌ها گفت: تامین سرمایه استارتاپ‌ها با مدل تسهیلات مالی سازگاری ندارد.

وی اظهار داشت: از مشکلات این زمینه می‌توان اشاره کرد به این موضوع که اگر از منابع مالی کشور، تسهیلات مالی به شکل وام‌های کم بهره برای راه اندازی استارتاپ‌ها در نظر بگیریم، احتمال دارد که افراد سودجو به بهانه راه انداختن استارتاپ برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند، در حالی که هدف آن صرفا استفاده از وام‌های کم بهره است؛ اتفاقی که قبلا هم شاهد آن بودیم.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در دوره‌های هفتم و هشتم خاطر نشان کرد: به منظور حل کردن این قبیل مشکلات، مجلس بر تامین مالی صندوق‌های سرمايه‌گذاری خطرپذير كه متخصص راه اندازی و توسعه استارتاپ‌ها هستند تمرکز بیشتری می‌کند.

    نظرات