بزرگ‌ترین تصورات غلط درباره‌ رهبری تیم کسب‌و‌کار

بزرگ‌ترین تصورات غلط درباره‌ رهبری تیم کسب‌و‌کار

در سراسر دنیا تعاریف متعددی از مفهوم رهبری تیم وجود دارد؛ اما تنها تعداد کمی از آن‌ها که معنی جهت‌گیری هویت فردی را دارند، صحیح هستند. نوپانا به نقل از زومیت: انسان از ۲۰۰ سال گذشته تقریبا در تمام زمینه‌ها پیشرفت‌های بزرگی داشته است. بااین‌حال، براساس نقص‌های موجود می‌توان گفت انسان هنوز در رهبری به مهارت نرسیده است؛ اما مشکل کجاست؟ شاید مشکل اصلی به روش تعریف و درک این کلمه مربوط باشد. در ادامه به سه تصور غلط یا سوءبرداشت بزرگ درباره‌ رهبری اشاره شده است. ۱. رهبری به‌معنی تاثیرگذاری بر دیگران برای دستیابی به هدفی است راجیو پشاواریا نویسنده‌ی اصلی این مقاله، اغلب اوقات همایش‌های رهبری خود را با دسته‌بندی افراد حاضر به چند گروه کوچک آغاز می‌کند و از آن‌ها می‌خواهد این جمله را در ۱۵ کلمه یا کمتر، تکمیل کنند:«رهبری به‌معنی ...». صرف‌نظر از تعداد مخاطب یا محل برگزاری همایش، تقریبا تمام گروه‌ها تعریف یکسانی را ...

متن کامل خبر در سایت نوپانا

    منبع خبر

    نوپانا

    نوپانا

    نوپانا یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات