نبود خلاقیت از مشکلات اصلی راه اندازی کسب و کارهای جدید است

کارآفرین برتر کشور با بیان اینکه نبود خلاقیت از مشکلات اصلی راه اندازی کسب و کارهای جدید است، گفت: «تریز» روشی نوین در مدیریت و کسب و کار محسوب می شود و باید مورد توجه باشد. روزبه پرچمی، با اشاره به اینکه یکی از مشکلات راه اندازی کسب و کار نبود به کارگیری خلاقیت است، اظهار داشت: در هر سازمان اقتصادی باید سه موضوع، محتوا، نوع خدمت رسانی و محصول را در اولویت قرار داد چراکه هر سازمان اقتصادی یک ارگانیسم زنده محسوب می شود. وی با بیان اینکه «تریز» مهندسی و مدیریت خلاقیت در راه اندازی سیستم های فنی قابل لمس است که به کسب و کارهای نوین مربوط نیست، ادامه داد: «تریز» سیستمی است که در روسیه ابداع شد و یکی از ده ها مکانیزمی است که می تواند بحرانهای مهندسی در کشورها را کاهش دهد. نخستین اصل «تریز» با تفکیک کردن و جداسازی اجزای سیستم شروع می ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات