معافیت مالیاتی حقوق، برای کارکنان فعال در پارک های علم و فناوری براساس ماده قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان

معافیت مالیاتی حقوق، برای کارکنان فعال در پارک های علم و فناوری براساس ماده قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان

ابهاماتی در خصوص معافیت مالیاتی بر حقوق کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری بوجود آمده و مباحثی در شورای عالی مالیاتی و بخش‌نامه های سازمان امور مالیاتی کشور مطرح شده بود، امّا با توجه به سابقه اعمال این نوع معافیت مالیات حقوق،هیات وزیران موضوع را بررسی و نهایتاً مصوبه ای مبنی بر معافیت مالیاتی برای حقوق کارکنان فعال در پارک های علم و فناوری را تصویب کرد که خبر خوشی برای فعالان مستقر در پارک های علم و فناوری بوده است.

چندین سال بود که معافیت مالیات حقوق کارکنان فعال در پارک های علم و فناوری اجرایی می شد اما شورایعالی مالیاتی مصوبه ای داشت مبنی بر اینکه تنها اشخاص حقوقی مستقر در پارک ها از معافیت مالیاتی برخوردار هستند و اشخاص حقیقی نمی توانند از این معافیت استفاده کنند.

تا پیش از ابلاغ این مصوبه افراد شاغل در شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری هم باید مالیات پرداخت می کردند اما از این به بعد آن ها نیز معاف از مالیات حقوق هستند.

برطبق این مصوبه واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک علم و فناوری از معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲ برخوردار خواهند بود.


تشخیص فعالیت مرتبط با ماموریت واحدهای یاد شده و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور برای اجرای ماده ۹ قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان با مدیریت پارک علم و فناوری است، با عنایت به اهمیت این مصوبه در ایجاد محیط مناسب برای فعالیت شرکت‌ها در پارک های علم و فناوری، می توان انتظار داشت که حضور نیروهای متخصص و توانمند در پارک های علم و فناوری افزایش یابد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری مازندران

منبع خبر

پارک علم و فناوری مازندران

پارک علم و فناوری مازندران

پارک علم و فناوری مازندران یک پارک علم و فناوری در شهر ساری می باشد

    نظرات