توسعه پایدار منابع دریایی محقق می شود

ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری با هدف ارتقای دانش و فناوری های زیستی برای کسب ثروت و رفاه عمومی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی ملی، هماهنگی و هم‌افزایی منابع و امکانات کشور و نظارت بر پیشرفت زیست‌فناوری شکل گرفته است. این ستاد برای اجرایی سازی برنامه های خود، کارگروه های مختلفی تشکیل داده است تا به صورت تخصصی هر یک از حوزه های مرتبط با این حوزه را پیگیری کند. در همین راستا کارگروه زیست فناوری دریا با هدف حمایت از تجاری سازی محصولات تولید شده در حوزه زیست فناوری دریا، خدمات رسانی به صنایع مختلف و توسعه رفاه انسانی با تاکید بر حفظ محیط زیست دریایی و توسعه پایدار منابع دریایی تشکیل شده است. تعیین اولویت ها و برنامه های مرتبط با توسعه زیست فناوری دریا، تعیین اولویت ها و برنامه های مرتبط با توسعه زیست فناوری دریا در برنامه ششم توسعه، تدوین نقشه راه توسعه حوزه زیست ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات