در دویست و سی و ششمین جلسه شورای پذیرش مرکز رشد پارک هرمزگان صورت گرفت؛پذیرش ایده محوری” بازی محیطی تعاملی زرون”

دویست  و شانزدهمین جلسه شورای پذیرش در مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری هرمزگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری هرمزگان، در این جلسه پس از داوری با پذیرش واحد فناور “ بازی سازان هرمزگان در مرحله رشد مقدماتی موافقت شد.

این واحد فناور با ایده محوری ” بازی محیطی تعاملی زرون ” وارد مرکز رشد واحدهای فناور شده است.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری هرمزگان

منبع خبر

پارک علم و فناوری هرمزگان

پارک علم و فناوری هرمزگان

پارک علم و فناوری هرمزگان یک پارک علم و فناوری در شهر بندرعباس می باشد

نظرات