الزام استعلام آنلاین مودیان مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی

الزام استعلام آنلاین مودیان مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی

هیات مقررات زدایی طی مصوبه ای سازمان امور مالیاتی را ملزم کرد تا ظرف ۲ ماه اطلاعات مودیان را با استفاده از سرویس های اطلاعاتی الکترونیکی از پایگاه اطلاعاتی موجود مراجع مرتبط استعلام و بدون نیاز به ورود اطلاعات توسط متقاضی روی پایگاه سازمان امور مالیاتی درج کند. این بخشنامه که به منظور تسهیل محیط کسب و کار تصویب شده، روز گذشته به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد. در این بخشنامه سازمان امور مالیاتی مکلف شده سامانه‌اش را به گونه‌ای طراحی و به روزرسانی کند تا اگر مودی یک‌بار مراحل ثبت‌نام برای هر یک از انواع مالیات را انجام داده باشد، در ثبت‌نام جدید با استفاده از یک کلید یکتا سایر اطلاعات پیشین را به‌جز اطلاعات مکان جدید فراخوانی کند. همچنین هیات مقررات زدایی، مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار را مکلف کرده تا در ۲ ماه از تاریخ این ابلاغیه دسترسی سازمان امور مالیاتی را ...

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات