حضور مرکز رشد واحد های فناور دورود در اولین نمایشگاه شتابدهنده های آزاد کشور

حضور مرکز رشد واحد های فناور دورود در اولین نمایشگاه شتابدهنده های آزاد کشور

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دورود

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دورود

  مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دورود

  مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دورود یک مرکز رشد در شهر دورود می باشد

   نظرات