استقبال استارت آپ ها از طرح ستاپ

استقبال استارت آپ ها از طرح ستاپ

عضو هیات مدیره شرکت ملی پست با اشاره به پیگیری اجرای طرح ستاپ گفت: با توجه به اینکه بنا شده تا ۷۰ فراخوان در سال جاری منتشر کنیم، برنامه ریزی کردیم تا در هر سه هفته بین ۳ تا ۴ فراخوان جدید منتشر شود و تاکنون استارت آپ ها از این فراخوان ها استقبال کردند. محمدرضا قادری عضو هیات مدیره شرکت ملی پست گفت: به منظور همکاری استارتاپ ها با شرکت ملی پست فراخوان های مختلفی را در مقاطع زمانی مختلف منتشر کردیم و می خواهیم ۹۸ سرویس را راه اندازی کنیم. وی افزود: با توجه به اینکه بنا شده تا ۷۰ فراخوان در سال جاری منتشر کنیم، برنامه ریزی کردیم تا در هر سه هفته بین ۳ تا ۴ فراخوان جدید منتشر شود. عضو هیات مدیره شرکت ملی پست گفت: خوشبختانه استقبال خوبی از طرف استارتاپ ها برای حضور و همکاری با شرکت ملی پست وجود داشته است. وی ...

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات