نشست آشنایی با فرآیند های ارزیابی و حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان برگزار شد

نشست آشنایی با فرآیند های ارزیابی و حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری مازندران: به منظور آشنایی واحدها فناور و شرکت های دانش بنیان استان مازندران از نحوه فرآینده ارزیابی و حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان، نشست آشنایی با فرآیند های ارزیابی و حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان در روز چهارشنبه مورخ ۳۰ مرداد ماه در ساختمان مرکزی پارک علم و فناوری مازندران برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری مازندران

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری مازندران

  پارک علم و فناوری مازندران

  پارک علم و فناوری مازندران یک پارک علم و فناوری در شهر ساری می باشد

   نظرات