آزموده را آزمودن خطاست / بررسی مدیریت دانش در زنجیره موفقیت سازمان‌ها

الناز شاروان، مسئول امور مشتریان گروه فناوری پرند / در دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم، اقتصاد به سمت دانش‌محور شدن حرکت کرده و بسیاری از معادلات پیشین سازمان‌ها را با چالش مواجه ساخته است. در این فضای نوین رقابتی، یکی از شاخه‌های فرعی اقتصاد، دانش است. سازمان‌های پیشرو که بر محور فناوری اطلاعات طراحی شده‌اند، برای درک، انطباق پذیری و مدیریت تغییرات محیط کسب‌وکار، اهمیت بیشتری قائل هستند و در این راستا، به کارگیری مدیریت دانش و اطلاعات روزآمد عنصر کلیدی بهبود عملیات، خدمات، محصولات و در نهایت رضایتمندی مشتریان خواهد بود. مدیریت دانش فرآیندی است که به سازمان‌ها یاری می‌رساند، اطلاعات مهم را جمع آوری، گزینش، سازماندهی، منتشر، ذخیره و به‌روزرسانی کنند و از آزموده‌ها، مهارت‌ها و دانش افراد به مفیدترین شکل ممکن بهره‌مند شوند. . چرا به مدیریت دانش نیازمندیم؟ – انتشار دانش که شامل اطلاعات مرتبط با تخصص، نگاه، ایده و تجارب افراد و گروه‌های مختلف ...

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات