توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری بافت های فرسوده استان

توافق نامه توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری بافت های فرسوده استان میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و استانداری استان مرکزی به امضا رسید.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

   نظرات