لزوم سرعت در فعالیت فین تک ها

لزوم سرعت در فعالیت فین تک ها

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه ای که برای بررسی مسائل و مشکلات فین تک ها برگزار شد افزود: باید زمینه های لازم فراهم شود تا فعالیت فین تک ها با سرعت بیشتری در فضای اقتصادی کشور گسترش یابد ضمن آنکه روند فعالیت و گسترش فین تک ها با چشم انداز های پیش بینی شده، فاصله دارد. وی اضافه کرد: نهاد های اصلی از جمله بورس، بیمه و وزارت اقتصاد در گذشته کارکرد اصلی خود را برای گسترش فین تک ها به درستی انجام نداده اند. فرهاد دژپسند گفت: ما باید با تقسیم کار مشخص و تخصصی کردن امور، بهترین خدمات را برای گسترش این فعالیت اقتصادی فراهم کنیم؛ بنابراین گزارش فین تک در واقع کاربرد نوآورانه فناوری در خدمات مالی است. در این جلسه رئیس سازمان بورس، رئیس کل بیمه، رئیس گمرک و معاونان وزیر اقتصاد نیز حضور داشتند و فعالان حوزه فین تک مسائلی را ...

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات