بازدید پارک زیست فناوری خلیج فارس از پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

بازدید پارک زیست فناوری خلیج فارس از پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

لینک اصل خبر در سایت پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

  منبع خبر

  پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

  پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

  پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم) یک پارک علم و فناوری در شهر قشم می باشد

   نظرات