شرکت شفا زیست ارمون آمل توسط کارگروه ارزیابی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانش بنیان شد

شرکت شفا زیست ارمون آمل توسط کارگروه ارزیابی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانش بنیان شد

شرکت شفا زیست ارمون آمل مستقر در مرکز رشد و نوآوری شهرستان آمل با محصول تولید بیوسیمیلار داروی پرولوکین (اینترلوکین ۲ انسانی) و افزایش نیمه عمر سرمی آن توسط کارگروه ارزیابی صلاحیت دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانش بنیان شد.

روابط عمومی مرکز رشد و نوآوری شهرستان آمل این موفقیت را به مدیرعامل و کارکنان شرکت شفا زیست ارمون آمل تبریک عرض می نماید.
لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل یک مرکز رشد در شهر آمل می باشد

   نظرات