تبلیغات با محتوای تشویق به خروج ارز از کشور ممنوع است

تبلیغات با محتوای تشویق به خروج ارز از کشور ممنوع است

بر همین اساس در ابتدا تعاریف با جزئیات بیان شده و در فصل دوم مقررات عمومی حوزه تبلیغات در صوت و تصویر فراگیر مورد توجه ساترا قرار گرفته است. همچنین در فصل چهارم این بررسی مقررات پیرامون تبلیغات رسانه‌‌های صوت و تصویر در سایر رسانه‌ها با جزئیات کامل و در ۱۰ ماده عنوان شده است. در آخرین ماده از فصل پنجم این دستور العمل هم آمده که پس از تایید کمیته تخلفات براساس مندرجات فصل پنجم (تخلفات و تنبیهات) در سند دستورالعمل ضوابط و شرایط رسیدگی به تخلفات و شکایات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، به تخلف تبلیغاتی رسیدگی خواهد شد.

متن کامل خبر در سایت شنبه پرس

    منبع خبر

    شنبه پرس

    شنبه پرس

    شنبه پرس یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات