بازدید سرپرست بانک تجارت استان مازندران از شرکت های فناور و دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری مازندران

بازدید سرپرست بانک تجارت استان مازندران از شرکت های فناور و دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری مازندران

بازدید سرپرست بانک تجارت استان مازندران از شرکت های فناور و دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری مازندران

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری مازندران

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری مازندران

  پارک علم و فناوری مازندران

  پارک علم و فناوری مازندران یک پارک علم و فناوری در شهر ساری می باشد

   نظرات