مهمانی و انتقالی دانشگاه ع پ کرمانشاه

مهمانی و انتقالی دانشگاه ع پ کرمانشاه

به پیوست نامه شماره ۶۴۱۷۰ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مبنی بر عدم پذیرش مهمانی و نقل و انتقال دانشجویان در نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ارسال میگردد .
متن نامه
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات