وبینار«گزارش سال ۲۰۲۱ اثرات تغییر اقلیمی بر روی سلامت در ایران»

وبینار«گزارش سال ۲۰۲۱ اثرات تغییر اقلیمی بر روی سلامت در ایران»

مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت با همکاری انجمن علمی دانشجویی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران(ایمسا) برگزار میکند:

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات