پارچه هوشمند در مراکز خرید سوئد

پارچه هوشمند در مراکز خرید سوئد

پارچه هوشمند در مراکز خرید سوئد

از یک مدل  پارچه هوشمند در مراکز خرید سوئد رونمایی شد .

ین پارچه می‌تواند حس کند و نسبت به حرکات کسی که آن را پوشیده، واکنش نشان دهد. پارچه نرم رباتیک «اومنی فیبر» نام گرفته و مرکز آن یک کانال توخالی دارد که اجازه می‌دهد یک واسطه مایع در آن جابه‌جا شود. فیبر با کمک هوای فشرده می‌تواند خم شود، حالت کشسانی داشته باشد و لوله شود. به این ترتیب پارچه می‌تواند بازخورد حسی واقعی فراهم کند و در نتیجه مشابه یک ماهیچه مصنوعی خواهد بود. البته فیبرهای ماهیچه مصنوعی ایده جدیدی نیستند. نکته متمایز «اومنی فیبر» این است که برای تغییر شکل نیازمند گرما نیست .

لینک اصل خبر در سایت تجارت طلایی نیک روش

  منبع خبر

  تجارت طلایی نیک روش

  تجارت طلایی نیک روش

  تجارت طلایی نیک روش یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات