برگزاری کارگاه آموزشی نقش مدیریت پسماند در شیوع و کنترل بیماری (با نگاه به پاندمی کووید ۱۹)

برگزاری کارگاه آموزشی نقش مدیریت پسماند در شیوع و کنترل بیماری (با نگاه به پاندمی کووید ۱۹)

به استحضار می رساند کارگاه آموزشی نقش مدیریت پسماند در شیوع و کنترل بیماری (با نگاه به پاندمی کووید ۱۹) در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ساعت ۱۷ الی ۲۰ از طریق لینک زیر برگزار میگردد:
https://imcall.iums.ac.ir/b/62w-s7q-f24
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات