کنسلی کارگاه آموزشی “ Crystalball “ در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران آذر ماه ۱۴۰۰

کنسلی کارگاه آموزشی “ Crystalball “ در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران آذر ماه ۱۴۰۰

به استحضار می رساند کارگاه آموزشی “ Crystalball “ در روز چهارشنبه مورخ ۰۳/۰۹/۱۴۰۰  ازساعت ۱۸  الی ۲۰  توسط استاد محترم آقای دکتر حمیدرضا غفاری کنسل شد.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات