دانش بنیان های نوع یک بیشترین سهم زیست بوم نوآوری را دارند

از کل شرکتهای دانش بنیان، ۴هزار و ۱۲ شرکت تولیدی نوع یک هستند. اما نوع دیگری از شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی وجود دارد که در صورت فعالیت در حوزه ‌های فناوری برتر با دارا بودن یکی از شرایط شرکت تولیدی نوع ۲ می ‌شوند. این شرکت‌ها می‌باید کالاها یا خدمات یا فرآیند تولید یا تجهیزات تولید مندرج در فهرست کالاها و خدمات دانش ‌بنیان سطح ۱یا سطح ۲ را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی و مشروط به دارا بودن همه معیارهای ماده ۱ آیین‌ نامه ارزیابی شرکت‌ ها و موسسات دانش ‌بنیان، ساخته و ارائه کنند. همچنین شرکت باید حداقل یک پروژه‌ مهندسی، پیمان‌کاری و ساخت باشد. علاوه بر شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی نوع یک و دو، شرکت‌ های نوپا نیز زیر چتر حمایتی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان قرار می‌گیرند. این شرکت‌ها که دارای اظهارنامه مالیاتی یا درآمد عملیاتی در اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته خود نیستند با احراز شرایطی، می‌توانند ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات