لیست بروز شده کارگاه های دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت در نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

لیست بروز شده کارگاه های دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت در نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

به استحضار می رساند جهت دسترسی به لیست بروز شده کارگاه های دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت در نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ کلیک نمایید. لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات