بازدید مدیران سازمان تعاون روستایی از پارک

بازدید مدیران سازمان تعاون روستایی از پارک

بازدید مدیران سازمان تعاون روستایی از پارک

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، در بازدید مدیران سازمان تعاون روستایی استان قم بر ضرورت هم افزایی واحدهای فناور از در توسعه طرح های روستایی تاکید شد.

در این بازدید مهندس حسین کوه خضری، مدیر تعاون روستایی به همراه جمعی از مدیران شرکت های تعاونی های تابعه از دستاوردهای پارک بازدید و روند همکاری دوجانبه را بررسی کردند.
مدیر تعاون روستایی استان قم با تاکید بر استفاده از ظرفیت های روستایی، کشاورزی و تولید در توسعه شرکت های فناور عضو پارک گفت: خوشبختانه ظرفیت ها و ایده های کاربردی خوبی در بطن شرکت های تعاونی
روستایی، کشاورزی، زنان روستایی و تولید استان نهفته است که با ورود فناوری به این موضوع ها ظرفیت های خوبی ایجاد می شود.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم نیز با اشاره به روایات و احادیث موجود در خصوص تعاون گفت: باید این حرکت مقدس در فناوری توسعه یابد تا بتوان شرکت های تعاونی را به عنوان شرکت های فناور موفق معرفی کرد.
دکتر سید حسین اخوان علوی با تشریح طرح ۵ جانبه توسعه متوازن نوآوری و فناوری در مناطق کم برخوردار شهری و روستایی قم گفت: این طرح با مشارکت فرمانداری، بنیاد نخبگان، آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و پارک علم و فناوری استان قم آغاز شده و شهر کهک به عنوان پایلوت اجرایی طرح انتخاب شده است.
گفتنی است مدیران تعاون روستایی قم ضمن بازدید از شرکت های دانش بنیان با سلام و نانو فیدار، با برنامه ها و دستاوردهای پارک علم و فناوری استان قم نیز آشنا شدند.لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری قم

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری قم

  پارک علم و فناوری قم

  پارک علم و فناوری قم یک پارک علم و فناوری در شهر قم می باشد

   نظرات