شرکت‌های بزرگ تا چه زمانی به حضور مدیران‏‌شان وابسته هستند؟

ظهور شرکت‌های بزرگ تکنولوژی در طول زمان سبک زندگی ما را به کلی دگرگون کرد و البته موفقیت‌‌های مالی چشمگیری را هم نصیب بنیان‌گذاران و مدیران آنها. در واقع این شرکت‌ها به‌تدریج آنقدر بزرگ شدند و قدرت پیدا کردند که بنیان‌گذاران‌‌شان را هم جاگذاشتند. شاید به همین خاطر است که اغلب بنیان‌گذاران شرکت‌های بزرگ تکنولوژی به مرور نفوذ و کنترل‌‌شان بر اداره آنها را کم و کمتر کرده و حتی بعضی از آنها ترجیح می‌دهند از وظایف‌‌شان کناره‌‌‌‌گیری کنند. این جریان به گونه‌‌ای جلو می‌رود که انگار از جایی دیگر حضور و نقش بنیان‌گذاران این شرکت‌های بزرگ، چندان هم لازم و ضروری به‌نظر نمی‌رسد تا به این ترتیب آنها از سمت خود کنار بروند، قدرت‌‌شان را با دیگران تقسیم کنند یا در بعضی از موارد، با نیرویی بیرونی و با اعمال‌فشار ناچار به کناره‌‌گیری شوند. همه بنیان‌گذاران مستعفی غول‏‌های تکنولوژی در جدیدترین اتفاق مشابه، «جک دورسی» ‌‌هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل سابق ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات