واکسیناسیون دانشجویان

واکسیناسیون دانشجویان

تزریق واکسن بوستر از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۳ در تمامی روز ها از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر جهت دانشجویانی که از دوز دوم واکسن سینوفارم ایشان ۴ ماه سپری گردیده، در مرکز همایش های رازی. لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات