دومین جایزه استارت آپی استاد محمدکریم فضلی

دومین جایزه استارت آپی استاد محمدکریم فضلی

فراخوان دومین دوره ی جایزه استارت آپی استاد محمدکریم فضلی

دانشگاه گلرنگ، با توجه به لزوم توسعه وترویج کارآفرینی استارت آپی در کشور به عنوان مهم‌ترین رویکرد خودکفایی اقتصادی وصنعتی در کشور و با توجه به رسالت کارآفرینی و توسعه¬‌ی کسب وکار خود، در نظردارد دومین دوره ی جایزه استارت آپی استاد محمد کریم فضلی، بنیانگذار فقید گروه صنعتی گلرنگ را درهفتم اردیبهشت ماه 1401برگزار نماید.
به همین خاطر، از همه‌ی کارآفرینان و شرکت‌ها به صورت حقیقی و حقوقی در خواست می‌شود، ضمن تکمیل فرم اولیه ثبت نام که دراین سایت بازگذاری شده است، آمادگی خود را برای شرکت دراین برنامه اعلام نمایند.
این جایزه، در دومدل وساختار حقیقی و حقوقی تنظیم شده و کارآفرینان محترم براساس نوع درخواست خود براساس مدل حقیقی یا حقوقی مورد ارزیابی قرار گرفته و افراد و شرکت‌های برتر در مراسمی با حضور مدیرعامل محترم و معاونین محترم گروه صنعتی گلرنگ ، مورد تشویق قرار گرفته و تندیس کارآفرین برتر به همراه جوایز ارزشمند به ایشان اهداء خواهد شد.
دانشگاه گلرنگ ، ضمن پاسداشت نام و خاطره‌¬ی استاد محمد کریم فضلی، امیدوار است این حرکت ملی آغاز بر توسعه‌¬ی کسب وکارهای ایرانی باشد.
مهلت ارسال آثار:پایان اسفند ماه 1400
مدل ارزیابی متقاضیان
ارزیابی متقاضیان دریافت این جایزه استارت آپی در دو گروه متقاضیان حقیقی و حقوقی انجام می‌شود .
همه‌ی ارزیابی‌ها براساس مدل ویژه کارآفرینان شرکتی و کارآفرینان حقیقی انجام و در هر سه حوزه صنعت، خدمات وکشاورزی، کارآفرینان حقیقی و یا حقوقی برتر در سه گروه اول، دوم و سوم معرفی و انتخاب خواهند شد.
امتیازات شرکت دراین جایزه
_دریافت جوایز ارزنده نقدی و غیرنقدی
– شناخته شدن به عنوان یک کارآفرین برتر در سطح ملی
– امکان شبکه سازی در مجموعه شرکت های تابعه گروه صنعتی گلرنگ
– امکان جذب سرمایه گذار در کسب وکارها و ایده‌های مرتبط
– معرفی افراد حقیقی و حقوقی شرکت کننده دراین برنامه به شرکت¬‌های تابعه گروه صنعتی گلرنگ
لینک ثبت نام در دوره
http://startupawardiran.ir

شماره تماس دبیرخانه جایزه استارت آپی استاد محمدکریم فضلی
51-88918350 داخلی 116

  منبع خبر

  دانشگاه گلرنگ

  دانشگاه گلرنگ

  دانشگاه گلرنگ یک دانشگاه در شهر تهران می باشد

   نظرات