برگزاری تور فناورانه نمایشگاه اکسپو دبی ۲۰۲۰

منبع خبر

پارک علم و فناوری استان سمنان

پارک علم و فناوری استان سمنان

پارک علم و فناوری استان سمنان یک پارک علم و فناوری در شهر شاهرود می باشد

نظرات