کاربرد سیستم بیولوژی در پیشبرد رویکرد P۴Medician

کاربرد سیستم بیولوژی در پیشبرد رویکرد P۴Medician

وبینار آموزشی کاربرد سیستم بیولوژی در پیشبرد رویکرد P۴Medician توسط دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با همکاری ستاد توسعه زیست فناوری و انجمن زیست شناسی سامانه ها به صورت مجازی برگزار می گردد. لینک ورود به وبینار در نامه ضمیمه شده می باشد .
وبینار آموزشی
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات