کنسلی کارگاه آموزشی   End note

کنسلی کارگاه آموزشی End note

به استحضار می رساند کارگاه آموزشی " End note " در روز چهارشنبه مورخ ۲۴ آذر  ازساعت ۱۸  الی ۲۰  توسط استاد محترم آقای دکتر انصاری کنسل شد. لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات