دوز بوستر واکسیناسیون دانشجویان کلیه مقاطع

دوز بوستر واکسیناسیون دانشجویان کلیه مقاطع

قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده بهداشت:

در راستای اجرای برنامه واکسیناسیون دانشجویان دانشگاه و تصمیات متخذه در جلسه کمیته ملی واکسن در مورد نوبت سوم مقرر گردید برای افراد بالای ۱۸ سال که سه ماه یا بیشتر از نوبت تزریق واکسن دومشان گذشته (صرفنظر از هر نوع واکسن) تزریق نوبت سوم انجام پذیرد. کلیه دانشجویان می توانند چنانچه از تزریق دوز دوم واکسن ۳ ماه سپری گردیده، جهت تزریق واکسن بوستر از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ به مرکز همایش های رازی مراجعه نمایند.

ساعت مراجعه برای تمامی روزها از ساعت ۸:۰۰ صبح لغایت ۱۳:۰۰ ظهر می باشد .
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات