دریافت جایزه ویژه انجمن بین المللی ارگونومی (IEA/Kingfar Award) توسط دکتر احسان گروسی

دریافت جایزه ویژه انجمن بین المللی ارگونومی (IEA/Kingfar Award) توسط دکتر احسان گروسی

جایزه IEA Kingfar/ ۲۰۲۱ به صورت سالانه به سرآمدان حوزه تحقیق و پژوهش و میزان مشارکت علمی محققین در پیشبرد و توسعه علم و عمل ارگونومی، گسترش دامنه کاربرد، مشارکت در جامعه و بهبود کیفیت زندگی و همکاری نزدیک با جوامع از طرف انجمن بین المللی ارگونومی اهدا می گردد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات