طرح جهش‌ تولید دانش‌بنیان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید

طرح جهش‌ تولید دانش‌بنیان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید

به گزارش شنبه پرس به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر کشور، این طرح با همکاری و مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و سایر نهادهای ذیربط به تصویب رسید. انجمن صنفی صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر کشور در راستای تقویت نهادهای مالی زیست بوم فناوری و نوآوری کشور جلسات، تعاملات و مکاتبات متعددی برگزار نمود که بخش عمده ای از پیشنهادات ارسالی برای این طرح با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در نسخه نهایی طرح فوق الذکر لحاظ گردید، که مصوبات طرح جهش تولید دانش بنیان مرتبط با نهادهای تامین مالی و سرمایه گذاری حوزه نوآوری، به شرح ذیل ایفاد می گردد. ◼️ الف – در بند (ح) ماده (۱) قانون امور گمرکی، متن زیر بعد از عبارت «ضمانتنامه بانکی» الحاق می‌شود: ضمانت نامه صندوق‌ نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات و ...

متن کامل خبر در سایت شنبه پرس

    منبع خبر

    شنبه پرس

    شنبه پرس

    شنبه پرس یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات