بیست و پنجمین جلسه شورای مرکز رشد جامع برگزار شد

بیست و پنجمین جسله شورای مرکز رشد جامع پارک با حضور اعضای شورا و با هدف بررسی درخواست پذیرش۱ شرکت فناور و همچنین بررسی درخواست تمدید زمان استقرار ۲ شرکت فناور، در روز یکشنبه مورخ ۱۰  بهمن ماه سال جاری در محل سالن جلسات پارک برگزار شد.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

   نظرات